Vannkraft

Store deler av et vannkraftverk er i likhet med en vindturbin sjelden tilgjengelig for vedlikehold, og da kun tilgjengelig i korte perioder. Vi forstår våre kunders behov for kostnadseffektive og sikre metoder for tilkomst og løsningsvalg, og har utviklet flere metoder for inspeksjon av trykksjakter og utstyr. Når du ikke har tid eller råd til å prøve og feile, mener vi at vi er en god samarbeidspartner.

Referanser til vannkraftanlegg vi har jobbet på:

Kunde: Lokasjon/installasjon: Beskrivelse:
Statkraft Refsdal kraftverk, Vik-anleggene Inspeksjon av trykksjakt
Statkraft Styggevatn Utskifting av bolter i sjakt

Vindkraft

AAK Energy har levert tjenester til vindkraftindustrien siden 2009. Vi utfører installasjon av offshorevindparker og leverer konseptstudier og utredninger. Vi gjør også mulighetsstudier samt utfører bladskifter og bladreparasjonerer, og ikke minst service og reparasjonsarbeid.

Våre tjenester innen vindkraft inkluderer blant annet:

Service:

 • Boltetrekking
 • Mekanisk vedlikehold
 • Løft og materialhåndtering
 • Sakkyndig kontroll av fallsikringsutstyr
 • Support ifm service
 • Overflatebehandling
 • Rengjøring

Modifikasjon og garanti:

 • Utskifting av mekanisk utstyr og komponenter
 • Retrofit
 • Overflatebehandling
 • Mulighetsstudier