NOG People

Bemanning

Vi vil sende de beste til hver jobb basert på erfaring og kompetanse. Vi tror på at unge og ivrige må få muligheten til å utvikle seg, og vi vil til enhver tid ha ansatte i alle kompetansegrupper. Noen er selvstendige mens andre må fortsatt jobbe i lag. Multi-arbeidere med flere kompetanser for å få enda mer produktivitet er vi eksperter på. Våre konsulenter vil finne ut i samarbeid med kunden hvem som passer best til ditt prosjekt.

Ledende personell

Vi har ansatte med kompetanse og erfaring til å lede andre. De er fag-arbeidere med dokumentert erfaring innenfor ledelse i industrien. Sammen finner vi rett person til din jobb. Vi kan tilby:

  • Formenn ISO fag
  • QC
  • FROSIO inspektører

Ingeniører:
Våre felt-ingeniører har høyere utdanning og videre kompetanse innenfor sitt felt. De har erfaring fra norsk industri, er strukturerte og målorienterte mot prosjektet og kundens behov.

ISO-disipliner

Vedlikehold på alle typer installasjoner on- og offshore trenger mannskap innenfor isolasjon, stillas, overflatearbeid og relaterte spesial-disipliner.

Vi har profesjonelle ISO-arbeidere til små og store oppdrag.

Stillas: Våre stillasbyggere er de beste på sitt felt, og har erfaring i både fasade, henge- og industri-stillas.

Habitat: Driftere og byggere innenfor Habitat, vanligvis i kombinasjon med stillas. Dokumentert opplæring og timer.

Overflatebehandling: Overflatearbeidere med kvalifikasjoner innenfor industrimaling, sandblåsing og brannbeskyttelse (chartek), epoksy, UHT ++.

Våre ansatte er kvalifiserte med site test ihht NORSOK 501, eller fagbrev i Industriell overflatebehandling/Industrimaler.

Isolasjon: Våre isolatører er kvalifiserte ihht Norsok R-004 eller innehar norsk fagbrev. Vi har også operatører med kompetanse innenfor, men ikke begrenset til; Prefab, HVAC, asbest, sying av isolasjonsputer.

Innreder: Våre ansatte som jobber med innredning er alle faglærte innenfor tømrerfaget. Ofte i kombinasjon med stillas.

Sorte disipliner

Våre ansatte er kvalifisert innenfor fagområdene elektro, sveis, plate, rør og mekaniske fag.

De kan vise til lang erfaring innenfor industrien, og innehar fagbrev eller annen mekanisk dokumentert opplæring.

Vi tilbyr multifaglige personell både for lengre og kortere oppdrag, tilpasset kundens behov.

Handlekurv
Skroll til toppen