Norwegian Group

Pionerer i høyden,

skapt for å løse.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2015

MAGNET JQS

NS 9600

NTO

STARTBANK

ACHILLES

Våre selskaper

Vi har et bredt kompetansemiljø innen
tilkomstteknikk, prosjektledelse,
ingeniørtjenester, sakkyndig virksomhet,
multidisiplin, inspeksjon og bemanning

Vi har et bredt kompetansemiljø innen tilkomstteknikk, prosjektledelse, ingeniørtjenester, sakkyndig virksomhet, multidisiplin, inspeksjon og bemanning

Bli bedre kjent med oss

Våre verdier skal komme deg til nytte

Eierskap

Vi holder oss personlig ansvarlig for å overholde våre forpliktelser. Vi har en vilje til å lykkes, er løsnings­orienterte og vil yte vårt beste for at våre tjenester skal ha verdi for kunden.

Presisjon

Vi skal løse oppgaven rett, til riktig tid og med de rette folka til å gjøre jobben. Våre kunder skal slik få optimal kvalitet og gjerne litt mer enn forventet.

Etterlevelse

Våre leveranser skal være i samsvar med lover, krav og forskrifter. Etter leveranse er oppfølging en like viktig del av jobben.

Vi har høyt fokus på HMS,
kvalitet og samfunns-
ansvar i alt vi gjør

Over 20 år med vekst og erfaring

2002
Oppstarten

Selskapet blir etablert under navnet Johansen Stillas & Industriservice (JSI).

2006
NOS

Norwegian Offshore Service (NOS) blir etablert.

2010
Norwegian Group

JSI og NOS blir til Norwegian Group.

2020
Omstrukturering

Gruppen går gjennom en omstrukturering og oppretter datterselskapet NOG People.

2021
AAK Energy

Oppkjøp av Éndur AAK.

2021
Eiendom
NOG Property opprettes.
2023
Entreprenør
Stillasvirksomheten i NOG Access fisjoneres ut i eget Entreprenørfirma.

MARKED

Olje, gass og verftsindustri

Leveranser av spesialisttjenester i hele livssyklusen til olje & gass og verftsindustrien. Fra nybygg til installasjon­ og produksjon offshore og på land og decom.

Våre kontorer

Kristiansund 🇳🇴

Ålesund 🇳🇴

Volda 🇳🇴

Valldal 🇳🇴

Isfjorden 🇳🇴

Bergen 🇳🇴

Stavanger 🇳🇴

Riga 🇱🇻

Spania 🇪🇸

Våre kontorer

MARKED

Fornybar energi, infrastruktur & marin akvakultur

Vi er stolte av våre oppdrag og kunder

Noen av våre kunder

Siste nytt fra NOG-bloggen

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2015

MAGNET JQS

NS 9600

NTO

STARTBANK

ACHILLES

AUT. EKOM

Skroll til toppen