Om Norwegian Group

Vår historie

Norwegian Group AS er et holdingselskap som har en gruppe med flere selskaper under seg. Selskapet ble opprinnelig stiftet i 2002 som Johansen Stillas og industriservice. I 2020 gjennomgikk Norwegian Group en omstrukturering for å samle alle sine tjenester under en vinge.

Med hovedkontor i Volda, Norge, huser Norwegian Group en rekke datterselskaper;

NOG Access AS, NOG People AS, AAK Energy AS, NOG Entreprenør AS og NOG Infra AS. Disse datterselskapene spesialiserer seg på multidisiplinære tjenester som tilkomstteknikk, inspeksjon, infrastruktur, e-kom, service av vindturbiner, betongrehabilitering, stillas og bemanning. 


Norwegian Group sitt team på over 300 dyktige og dedikerte ansatte arbeider for å levere kvalitetstjenester og opprettholde vår sterke posisjon i markedene.

2002
Oppstarten

Selskapet blir etablert under navnet Johansen Stillas & Industriservice (JSI).

2006
NOS

Norwegian Offshore Service (NOS) blir etablert.

2010
Norwegian Group

JSI og NOS blir til Norwegian Group.

2020
Omstrukturering

Gruppen går gjennom en omstrukturering og oppretter datterselskapet NOG People.

2021
AAK

Oppkjøp av Éndur AAK.

2021
Eiendom

NOG Property opprettes.

2023
Entreprenør

Stillasvirksomheten i NOG Access fisjoneres ut i eget Entreprenørfirma.

NOG Access - Ledende tjenesteleverandør i Tilkomstteknikk- og inspeksjonsløsninger - til olje- og energi sektoren. NOG Access ble etablert i 2005 i Volda. NOG Access er en ledende leverandør av tilkomstteknikk - og inspeksjonstjenester. Vårt mål har alltid vært å levere pålitelige- og kvalitetstjenester til kunder i Norge og resten av verden, og vi mener vi har oppnådd dette gjennom vår forpliktelse til multidisiplinære tilnærminger. Hos NOG Access er kunde- og ansattilfredshet det aller viktigste. Vi investerer i våre ansatte og tjenester for å sikre at vi fortsetter å tilby innovative løsninger for å møte de skiftende behovene til våre kunder i olje- og energi sektoren. Med en stolt historie om å levere tilkomstteknikk- og inspeksjonstjenester både på land og til havs over hele verden, er vi en solid partner i bransjene.

AAK Energy, ble etablert i 1986, og har vært en leder i utviklingen av tilkomstteknikk og var det første selskapet i Norge som tok i bruk tilkomstteknikk i offshore industrien. Med flere tiårs erfaring i industrien tilbyr AAK Energy et bredt spekter av tjenester, inkludert industriell tilkomstteknikk, rigging, løfting, mekanisk ekspertise, DROPS-inspeksjoner, fornybar energi, inspeksjoner for olje og gass, avvikling riveprosjekter og betongrehabilitering. Vårt team av sertifiserte teknikere og ingeniører er utstyrt med de nyeste verktøyene og metodene for å sikre sikkerhet og presisjon i alle våre prosjekter. Vi dekker de fleste mekaniske og industrielle disipliner, noe som gjør oss til et "one-stop choice" for dine prosjektbehov.

NOG People er bemanningsselskapet i Norwegian Group. Selskapet ble etablert i oktober 2020. Nå er vi et team på 95 flerfaglige operatører og tilbyr multi-tjenester innenfor olje & gass og fornybar energi. Vi er stolte av å betjene mer enn 35 installasjoner på land og til havs i Norge. Vi setter vår stolthet i god kommunikasjon, raske tilbakemeldinger og å opprettholde kvalitet til enhver tid. Vi forstår at våre kunders suksess er vår suksess, og vi streber etter å overgå deres forventninger. Våre ansatte er vår mest verdifulle ressurs, og vi prioriterer vekst og utvikling ved å tilby et støttende og omsorgsfullt arbeidsmiljø. Vi tror på teamwork, samarbeid og like muligheter for alle ansatte. Vi ser lyst på fremtiden og vil tilby innovative og høykvalitets tjenester til våre kunder, samtidig som vi fremmer et positivt og støttende miljø for våre ansatte å vokse og lykkes i.

NOG Entreprenør har i en årrekke vært en ledende aktør innen stillasmontering i selskapet NOG Access. Selskapet har bygget seg opp et solid rykte og er kjent for å levere høy kvalitet og god service til sine kunder. NOG Entreprenør ble etablert november 2022, men har sin begynnelse i Johansen Stillas & Industriservice (JSI) tilbake i 2002. JSI dannet også grunnlaget for det vi i dag kjenner som Norwegian Group. NOG Entreprenør har mer enn 20 års erfaring i bransjen. Nå videreutvikler vi vår virksomhet inn mot naturliggende entreprenøroppdrag, og med vår erfaring og kompetanse på fasadefornying og rehabilitering innen bygg og anlegg er NOG Entreprenør godt posisjonert til å ta på seg ulike typer oppdrag innenfor denne sektoren. Vi ser stor etterspørsel etter entreprenørtjenester, og vi tilbyr våre kunder en enda bredere tjenestepakke med våre allsidige ferdigheter og kompetanse. Vi fortsetter å være dedikerte til våre tradisjonelle tjenester, samtidig som vi tar på oss nye og spennende utfordringer.

Kontaktpersoner

NOG Management

Kay Ove Johansen

Gründer & konsernleder
Founder & Group CEO

Hilde Katrin Bjørneset

HMS & kvalitetsleder
HSE & Quality Manager

Amanda Nygård

Administrasjons- & regnskapsleder
Administration & Accounting Manager

Aleksander Woldsund

Regnskapscontroller
Accounting Controller

Caroline Egset

Regnskapsmedarbeider
Accounting Assistant

Kristine Ertesvåg

HR-leder
HR Manager

Kristin Aamodt Støylen

HMS & kvalitetskoordinator
HSE & Quality Coordinator

Haakon Sørvik

Kommunikasjons- & markedsansvarlig
Communications and
Marketing Manager

Alf Johansen

Seniorkonsulent
Senior Consultant

Siri Lunde Raftevold

Lønnsansvarlig
Payroll Manager

Anita Håvik

Regnskapsmedarbeider
Accounting Assistant

NOG Access

Eivind Skartveit

Daglig leder

General Manager

Lasse Gravdal

Innkjøpssjef
Purchasing Manager

Marius Høihjelle

Salg & prosjektleder
Sales & Project Manager

Jon Svendsen

Teknisk leder

Technical Manager

Joseph Connor

Driftsleder Inspeksjon
Operations Manager Inspection

Jørn Magne Olsen

Driftsleder

Operations Manager

Tove Lillebakken

Prosjektleder
Project Manager

Trond Folgerø

Prosjektleder
Project Manager

Sascha Thomas

Fagansvarlig Tilkomstteknikk
Subject Matter Expert
Rope Access Techniques

Marius Ryste Skjeret

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

Lea Pauline Longva

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

Mateusz Kuprowski

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

Tuva Maria Fosse

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

Rebecca Naustenget

Kontorassistent
Office assistant

NOG Entreprenør

Torbjørn Vartdal

Daglig leder

General Manager

Herman Biesmans

Avdelingsleder Kristiansund
Department Manager Kristiansund

Johnny Magnussen

Driftsansvarlig stillas
Scaffolding Operations Manager

Arve Jørgensen

Koordinator
Coordinator

Sindre Sandvik

Prosjektleder
Project Manager

Endre Ellevseth
Koordinator
Coordinator

AAK Energy

Sigrunn Monsen

Daglig leder

General Manager

Lodve Tveiten

Senioringeniør/Prosjektleder
Senior Engineer/Project Manager

Sindre Kavli

Leder - Lager & logistikk
Manager - Warehouse & Logistics

Bjarte Bø

Fagansvarlig Tilkomstteknikk
Subject Matter Expert
Rope Access Techniques

knut-husabo

Knut Arve Husabø

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

Kari Hope

Lønn- & Regnskapsansvarlig
Payroll & Accounting Manager

Simen K. Roksvåg

Prosjektleder - Fornybar Energi
Operations Manager -
Renewable Energy

Linn Iren Kristiansen

HR- & Administrasjonskoordinator
HR & Administration Coordinator

Inge Køhl

Prosjektingeniør
Project Engineer

Elise Mulelid

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

NOG People

Camilla Hidalgo-Lie

Daglig leder

General Manager

Mari Strøm Larsen

Driftsansvarlig
Operations Manager

Unn Bøhm Tveito

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

Henriette Fredagsvik

Personalkoordinator
Personnel Coordinator

NOG Infra

Morten Borøchstein

Daglig leder

General Manager

Frank-Håkon Garnes

Kommersiell direktør
Chief Commercial Officer

Ragnar Saksvik Eriksen

Driftsdirektør
Chief Operating Officer

Tor Einar Berg

Prosjektutvikler
Project Developer

Kristian Sundsvold

Plan & Dok

Planning & Documentation Manager

Karsten Gefle

Kundeansvarlig

Key Account Manager

Stein Ove Hegnes

Operativ prosjektleder
Operational Project Manager

NOG Electro

Mari Strøm Larsen

Daglig leder
General Manager

Camilla Hidalgo-Lie

Driftsansvarlig
Operations Manager

Skroll til toppen