NOG Entreprenør

Stillas

Vi tilbyr utleie av hakistillas, lett- og rammestillas, stillastilhengere og montering/demontering av enkle og komplekse typer stillas. Vi har 30 ansatte som er effektive og godt erfarne stillasbyggere. Med rundt 25 000 m2 av tilgjengelig stillas, har vi flere alternativ og størrelser tilpasset ditt behov. Stillasavdelingen er lokalisert i Solavågen (Eidsnes) rett utenfor Ålesund. Vi har også en avdeling i Kristiansund. Denne avdelingen er lokalisert på Mellombygget i Bytesteinen 1, 6517 Kristiansund.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!

Om NOG Entreprenør

NOG Entreprenør har i en årrekke vært en ledende aktør innen stillasmontering i selskapet NOG Access. Selskapet har bygget seg opp et solid rykte og er kjent for å levere høy kvalitet og god service til sine kunder. NOG Entreprenør ble etablert november 2022, men har sin begynnelse i Johansen Stillas & Industriservice (JSI) tilbake i 2002. JSI dannet også grunnlaget for det vi i dag kjenner som Norwegian Group.

 NOG Entreprenør har mer enn 20 års erfaring i bransjen. Nå videreutvikler vi vår virksomhet inn mot naturliggende entreprenøroppdrag, og med vår erfaring og kompetanse på fasadefornying og rehabilitering innen bygg og anlegg er NOG Entreprenør godt posisjonert til å ta på seg ulike typer oppdrag innenfor denne sektoren. Vi ser stor etterspørsel etter entreprenørtjenester, og vi tilbyr våre kunder en enda bredere tjenestepakke med våre allsidige ferdigheter og kompetanse. Vi fortsetter å være dedikerte til våre tradisjonelle tjenester, samtidig som vi tar på oss nye og spennende utfordringer.

Ledige stillinger

Skroll til toppen