AAK Energy har lang og god erfaring i både vedlikehold og inspeksjon av vindmøller og vannkraftanlegg. Dette gjør at vi kan utføre arbeidet både raskt og effektivt.