Vår policy

Kvalitet

Vi skal være en foretrukken leverandør innen våre fagfelt. Vi ønsker å levere våre tjenester i henhold til:

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre:

Helse | Miljø | Sikkerhet

Vi skal ha best mulig sikkerhet og arbeidsmiljø for våre ansatte. Arbeidstakerne skal ha en aktiv og deltakende rolle i planarbeidet og under utarbeidelsen av ulike rutiner og prosedyrer. 

Vår målsetting er å overholde:

Vi arbeider kontinuerlig med å: 

Samfunnsansvar | Miljø | Bærekraft

Vi skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Vår overordnede målsetting er å gå i en grønnere retning i takt med vekst og utvikling. Vi ønsker gjennom vårt virke å overholde: 

Vi arbeider kontinuerlig med å:

Informasjonssikkerhet

Vi skal sikre både vår egen og våre kunder sin informasjon gjennom å ha:

Skroll til toppen