Vår policy

Helse | Miljø | Sikkerhet

For best mulig sikkerhet og arbeidsmiljø for våre ansatte, skal vi kontinuerlig arbeide for:

Samfunnsansvar | Miljø | Bærekraft

Vi skal å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør gjennom å:

Kvalitet

Norwegian Group skal være en foretrukken leverandør innen våre fagfelt gjennom:

Å levere våre tjenester i henhold til

Informasjonssikkerhet

Vi skal sikre både vår egen og våre kunder sin informasjon gjennom å:

Handlekurv
Skroll til toppen