Miljø

Vi bryr oss om miljøet

En styrket innsats innen miljø og bærekraft er blant våre framtidige satsingsområder. Vi ønsker å forbedre datagrunnlaget og innføre helhetlige og langsiktige planer for en grønnere arbeidshverdag i tråd med føringene i ISO 14001. Vårt miljøarbeid skal spisses, forankres og følges opp på alle nivå og i alle funksjonsledd i vår organisasjon, gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid.

På denne siden vil Norwegian Group legge ut årsrapporter der vi presenterer miljøstatus og aktuell statistikk i vår virksomhet.

Norsk versjon

Engelsk versjon


Skroll til toppen