NOG Access

Vedlikehold & Modifikasjon

Vi er spesialister på arbeid i høyden og tilkomstteknikk. Alle våre medarbeidere er sertifiserte tilkomstteknikere, arbeid i høyden og tilkomstteknikk er vår kjernevirksomhet og kjernekompetanse.  Tilkomstteknikk er en svært fleksibel og kostnadseffektiv måte å jobbe på. Der man tradisjonelt bruker stillas kan vi utføre jobben ved bruk av tilkomstteknikk, eller en kombinasjon av begge.

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk effektiviserer arbeidsprosessen, og dermed er tid og kostnader spart. Mange jobber vil ofte være ferdig utført innen den tiden man tradisjonelt bruker på å sette opp et stillas.

Vi er sertifisert i henhold til NS9600-5:2020 som utførende virksomhet. Vi benytter høyt kvalifiserte sikringsledere som utelukkende jobber med å ivareta sikkerheten for våre operatører. Flere av våre medarbeidere er også sertifiserte innen IRATA – den internasjonale organisasjonen for tilkomstteknikk – dette gir større fleksibilitet i prosjekter hvor IRATA standarden er et krav.

Flerfaglig lagsammensetning

Vår erfaring gjennom 20 år er å kombinere flerfaglige medarbeidere i de samme tilkomstteknikklagene, dette har store positive synergier for våre kunder og prosjekter. Våre tilkomstteknikklag settes ofte sammen med en variasjon av følgende:

 • Riggere
 • Mekanikere
 • Elektrikere
 • Inspektører (NDT, FG/DROPS, Korrosjon, Tilstand)
 • Sveisere
 • Rørleggere
 • ISO
 • FROSIO

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!

Multidisiplin

Multidisiplin betyr at vi benytter personell med fagbrev eller spesialkompetanse innen flere fagområder i kombinasjon med tilkomstteknikk.

Om vi blir forhindret i å utføre det vi blir innleid for, er vi alltid klar for å gjøre andre oppdrag som måtte stå for tur. Dette kan være mekanisk arbeid, generelt vedlikehold, rigging, FG inspeksjoner etc.

De fleste av våre operatører og kontrollører har i tillegg til å være tilkomstteknikere, kompetanse og eller fagbrev i et eller flere av følgende fagfelt:

 • Riggere
 • Mekanikere
 • Elektrikere
 • Inspektører (NDT, FG/DROPS, Korrosjon, Tilstand)
 • Sveisere
 • Rørleggere
 • ISO
 • FROSIO

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!

Inspeksjon

NOG Access leverer et bredt spekter av inspeksjonstjenester i kombinasjon med tilkomstteknikk. NDT, FG/DROPS, sveiseinspeksjon, tilstandskontroll, korrosjonsinspeksjon for å nevne noen.

NDT inspeksjon

NDT (Non-Destructive Testing) benyttes til å kontrollere utstyr og kritiske komponenter med ulike testmetoder, uten at egenskapene til objektet blir påvirket. Valg av riktig metode og teknikk er essensielt for NDT-arbeidet. NDT er en kostnads- og tidsbesparende metode som kan registrere feil og svakheter før ting går galt. En kan dermed unngå kostbar nedetid på viktige maskiner.

FG/DROPS

Fallende gjenstandsinspeksjoner er et av de viktigste verktøyene produksjon- og boreinstallasjoner bruker for å redusere risikoen for arbeidstakerne på installasjoner. NOG Access leverer tjenester, alt fra planlegging, inspeksjon og rapportering.

Sveiseinspeksjon

Alle våre sveiseinspektører er sertifiserte til NS-477 eller gjennom internasjonale ordninger slik som IWI.

Tilstand- og korrosjonsinspeksjon

Vi benytter tradisjonelle inspeksjonsmetoder for å identifisere godsreduksjon som følge av forskjellige typer korrosjon, samt gjør tilstandskontroller av struktur og utstyr i våre prosjekter.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt!

Nedenfor finner du ledige stillinger i NOG Access. Om vi ikke har noen ledig stilling kan du sende oss en generell søknad. Din søknad er kun synlig for Norwegian Group.

Åpen søknad

Skroll til toppen