Våre tilkomstteknikere er sertifiserte ihht NS-9600 og dekker de aller fleste fagdisipliner.

Rigging

Siden AAK Energy ble etablert i 1987 har rigging og løfteoperasjoner vært en av våre fremste disipliner. Tilkomstteknikere blir ofte involvert i løfteoperasjoner, da det stort sett alltid vil være behov for arbeid i høyden i forbindelse med løft. Rigging inngår i grunnkompetansen til alle våre tilkomstteknikere og mekanikere. Våre riggere er sertifisert ihht O3.2 og har også sertifikat i stropp og anhuking (G11/O1.1+O2.2). I tillegg har våre ingeniører utvidet praktisk erfaring fra tilkomst og rigging for å best mulig kunne planlegge komplekse løfteoperasjoner.

Løft

Vi kan utføre det meste av løfterelaterte oppdrag, spesielt utskifting av fakler hvor det ikke er overhøyde, thrusterskifte og installasjon av forsterkningsstruktur hvor det ikke er krandekning. Vi har en rikholdig utstyrspark av løfteutstyr, jekkeutstyr og transportutstyr for rask mobilisering i egne prosjekt, samt for utleie:
  • Kjettingtaljer
  • Lufttaljer
  • Wirejekker
  • Bjelkeklyper
  • Plateklyper
  • Hydrauliske jekker
  • Strekkfisker
  • Sjakler, slings, stropper etc
Noen av rigge- og løftejobbene AAK Energy har utført:
Kunde: Lokasjon: Beskrivelse:
OKEA Draugen Utskifting av 16» prosessrør
Equinor Mongstad/Kollsnes Skifte av fakkeltupp
Equinor Visund Installasjon av boreutstyr
Master Marine Haven Installasjon av rør og utstyr i Jack-up legger
Repsol Gyda Forsterkning av caissoner

Mekaniske fag

Vi har personell med fagbrev og kompetanse innen en rekke mekaniske fag, inkludert: Sveising, platearbeid, motor- og industrimekanikere, rørleggere og boltetrekkere (moment og strekk). AAK Energy har spesielt en omfattende sveiseaktivitet i felt og på verksted, med et tilsvarende stort arkiv med sveisekvalifikasjoner og sveiseprosedyrer. Vi sveiser de fleste metoder og materialkvaliteter i felt, og da også ved bruk av tilkomstteknikk. Vi har dekkende prosedyrer for en rekke materialkvaliteter, inkludert: Karbon, aluminium, duplex, titan, Cu-Ni, 6Mo, rustfritt og superduplex.