Installasjoner

Mange prosjekter i industrien lider ofte under et mangelfullt fokus på hvordan materiell og utstyr skal installeres. For oss i AAK Energy er installasjonsplanlegging et eget fag, og dette ligger i grensesnittet mellom teoretisk kunnskap og praktisk forståelse. Vår måte å løse installasjonsoppdrag er tids- og kostnadsbesparende, da en godt planlagt jobb vil ta kortere tid, kreve mindre personell, legge beslag på mindre ressurser og være utført over et kortere tidsrom.

Ikke minst vil en godt planlagt jobb kunne gi en betydelig HMS-gevinst, da man kan ved tidlig involvering legge til rette for en gjennomgående sikkerhetstenkning i design av utstyr og valg av metode.

Eksempler på installasjonstjenester:

  • Stålmontasje
  • Rørinstallasjon
  • Installasjon av boreutstyr
  • Fakkelbytte
  • Sveising
  • Arbeid i skvalpesone
  • Thrusterskifte
  • Grating og rekkverk
  • Rigging og skidding av utstyr

Et utvalg av tidligere prosjekter AAK Energy har gjort:

Kunde: Lokasjon: Beskrivelse:
OKEA Draugen Utskifting av 16» prosessrør, bytte av Oljetog
Equinor Mongstad/Kollsnes Skifte av fakkeltupp
Equinor Visund Installasjon av boreutstyr
Master Marine Haven Installasjon av rør og utstyr i Jack-up legger.
Repsol Gyda Forsterkning av caissoner

Decomissioning

Rivingsprosjekter er preget av at arbeidssted og omgivelser stadig endrer seg etter hvert som komponenter og utstyr fjernes. Det er derfor ofte mye mer hensiktsmessig å benytte tilkomstteknikk fremfor stillas. Vi har metoder og prosedyrer som tillater varmt arbeid som skjærebrenning og sveising i kombinasjon med tilkomstteknikk.

Kunde: Lokasjon: Beskrivelse:
AF Offshore Decom Albuskjell, Cod, Ekofisk, Murchinson m.fl Løfteører og NDT, rigging, skjærebrenning, sveis av midlertidige konstruksjoner, tilkomstteknikk.
Scanmet / Subsea 7 Gullfaks A, lastebøye Frigjøring og forberedelser offshore for borttauing.
Aker Solutions Frigg Skjærebrenning, rigging, tilkomstteknikk, planlegging av løfteoperasjoner.

Betongrehabilitering

Gjennom mange år med betongrehabilitering offshore, har vi utviklet metoder for avvirkning/fjerning av gammel betong, samt utviklet nye metoder for oppmørtling. Våre metoder i dag er basert på bruk av vannmeisling med UHP og tørrmørtling.

Vi har også smarte og effektive løsninger for å sikre personellets tilkomst på vertikale overflater, og vi benytter en selvutviklet mobil arbeidsplattform – «Travo», for å sikre tilkomst.

AAK Energys tjenester innen betongrehabilitering utføres av personell sertifisert ihht NS-EN 1504-9 og NS9600.

Kunde: Lokasjon: Beskrivelse:
AS Norske Shell Draugen Betongrehabilitering av betongskaft