Redegjørelse 2023

Åpenhetsloven, som retter fokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trådte i kraft 1. juli 2022. Under finner du informasjon om konsernet og våre prosesser som skal sikre at vi overholder kravene i regelverket.

Loven forplikter Norwegian Group AS og våre datterselskaper NOG Access og AAK Energy å gjøre følgende:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper for ansvarlig næringsliv.
  • Offentliggjøre redegjørelser for arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.
  • Svare på informasjonskrav fra allmenheten.

Redegjørelsen som forteller om vår kartlegging, funn og tiltak knyttet til aktsomhetsvurderinger finner du her.

Skroll til toppen