AAK Energy

Fallende gjenstand-inspeksjoner og sakkyndig kontroll

Fallende gjenstander er et stort problem på alle arbeidsplasser, og vi tilbyr veiledning og inspeksjoner for å utbedre og forbedre disse samt sakkyndige kontroller.

Forebygging av fallende gjenstander (FG-inspeksjon)

Det er en kjensgjerning at mye av utstyret på en offshoreinnretning enten er feilmontert eller ikke designet for å et langt liv i havet. Forebygging av fallende gjenstander utføres regelmessig på alle offshoreinstallasjoner for å avdekke forhold som kan utgjøre en umiddelbar eller fremtidig risiko.

AAK Energy utfører FG-inspeksjon av multidisiplin-personell, med fokus på å utbedre feil, mangler og avvik fortløpende mens inspeksjonslaget er på stedet. Dette reduserer behovet for ytterligere oppfølging av utstyrseier, og gir en kostnadseffektiv bruk av tid og ressurser. Inspeksjonen dokumenteres med bilder, lokasjon, aksjon og relevante referanser. Funn som ikke lar seg utbedre på stedet, gis anbefalt aksjon og en prioritering ut fra alvorlighetsgrad.

Vi leverer følgende tjenester relatert til forebygging av fallende gjenstander:

  • Fallende gjenstand inspeksjon (FG-Inspeksjon)
  • Utbedringer og korrektive tiltak av farlige forhold
  • Kurs i observasjonsteknikk og sikring av verktøy
  • E-læringskurs i fallende gjenstander
  • Make-safe kampanjer
  • Audit og verifikasjon av styringssystem
  • Konsulenttjenester

Noen av de tidligere inspeksjonene, kursene, og utbedringene vi har gjort:

Kunde:Lokasjon:Beskrivelse:
EquinorGlobaltRammeavtale. FG-Inspeksjon. FG-Kurs. FG-
Verifikasjon. Utbedringsarbeid, tilkomstteknikk og installasjon.
ArcherValhall, Ula, Gyda,
Visund, Veslefrikk m.fl
FG-Inspeksjon og utbedringer. FG-kurs.
KCAD Diverse FG-Inspeksjon. FG-kurs og foredrag.
ENI Norge GoliatFG-Inspeksjon og utbedringer
Transocean TransoceanSpitsbergen, Transocean Arctic,
Transocean Leader
FG-Inspeksjon og utbedringer
RepsolGydaForsterkning av caissoner
SeadrillWest Hercules, West
Venture, West Epsilon
FG-Inspeksjon og utbedringer
OSMHavenFG-Inspeksjon og utbedringer
Technip, Baker Huges,
Songa, DeepOcean m.fl
DivFG-Inspeksjon og utbedringer. FG-kurs. Makesafe.

Sakkyndig kontroll med løfteutstyr

Rigging og anhuking er et kjerneområde for AAK Energy og som sakkyndig virksomhet og EPCI leverandør kan vi planlegge, gjøre strukturanalyser, attestere og utføre komplekse løfteoperasjoner med bruk av midlertidige løfteoppheng der det er nødvendig.

Vi benytter databasen ONIX, hvor alt utstyr som kontrolleres blir registrert med tilhørende dokumentasjon. Ved kontroll av løfteutstyr gis det tilgang databasen slik at utstyr enkelt kan søkes opp og nødvendig dokumentasjon som kontrollkort og sertifikater kan lastes ned. Ved innkjøp av nytt utstyr vil dette enkelt overføres til ONIX.

AAK Energy er sertifisert som sakkyndig virksomhet innen kategoriene RX- alle typer, Løfteredskaper, G7 (vinsjer/spill/taljer) og G10 (hånddrevne taljer). Vi utfører kontroller som upartisk tredjepart og på eget utstyr.

AAK Energy er sertifisert i klasse S1.

Handlekurv
Skroll til toppen